Evidence certifikátů (G_EV_CER)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam studentů, kterým byl v daném roce přidělen certifikát

Ovládání

Sestava zobrazuje studenty, kterým byl v daném roce udělen příslušný certifikát. Podmínky pro výběr se týkají stud. programu a oboru certifikátu, nikoliv studenta. Např. pro zadanou fakultu tedy vyjedou certifikáty dané fakulty se seznamy studentů všech fakult, kteří daný certifikát splnili. Aby student na seznamu vyjel, musí mít přidělené archivní číslo nebo mít vyplněné datum vystavení certifikátu.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Zahraniční referentka