Kroužkový předzápis — Schéma aplikace a popis

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace umožňuje studentům zápis či odepsání na (z) kroužku (tj. zapsání či odepsání skupiny rozvrhových akcí). Po provedení zápisu (odepsání) vypisuje informace o úspěšně a neúspěšně zapsaných rozvrhových akcích daného kroužku. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje studium, na podstránce Předzápis kroužkový. Aplikaci tvoří tři portlety.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce Kroužkový předzápis

Obrázek 113. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce Kroužkový předzápis. 

 • Portlet Informace o studentovi: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více. Student, který souběžně studuje na více fakultách, si zde zvolí tu studijní identitu, se kterou chce v portálu vystupovat. Může ji kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Další popis naleznete v kapitole Student v IS/STAG.

  Předzápisová verze portletu.

  Obrázek 114. Předzápisová verze portletu. 

  V aplikacích určených pro předzápis je tento portlet ve speciální verzi, která zobrazuje i informaci o termínech standardního a kroužkového předzápisu studenta. Pokud k aplikacím uživatel přistupuje mimo tyto termíny, portlet zobrazuje varovná hlášení.

 • Portlet Kroužkový předzápis:  speciálním způsobem předzápisu je kroužkový předzápis — používají jej jen některé fakulty a slouží k usnadnění tvorby rozvrhu i vlastního zápisu předmětů. K tzv. kroužkům jsou přiřazeny jednotlivé rozvrhové akce předmětů, které tvoří ucelený rozvrh a studentovi se výběrem a zápisem tohoto kroužku automaticky zapíší všechny akce kroužku přiřazené. Takto zapsaný rozvrh může pak student v rámci standardního předzápisu libovolně upravit.

  Zápis kroužku, předtím žádný nezapsán…

  Obrázek 115. Zápis kroužku, předtím žádný nezapsán…. 

  Kroužek zapsán…

  Obrázek 116. Kroužek zapsán…. 

  Před odepsáním z kroužku….

  Obrázek 117. Před odepsáním z kroužku…. 

  Po odepsání kroužku…

  Obrázek 118. Po odepsání kroužku…. 

  Zápis jiného kroužku, předtím již nějaký kroužek zapsán…

  Obrázek 119. Zápis jiného kroužku, předtím již nějaký kroužek zapsán…. 

 • Portlet Prohlížení IS/STAG v režimu zobrazení entity Kroužek: Prohlížení IS/STAG je aplikace určená k zobrazování řady údajů. V tomto případě je nastavena tak, aby zobrazovala rozvrh a další informace o kroužku, který má přihlášený uživatel aktuálně zapsán. Pokud uživatel v nadřazeném portletu zvolí jiný kroužek (aniž by si jej nutně musel zapsat), aplikace reaguje zobrazením údajů tohoto kroužku. Kromě toho sama umožňuje vyhledávání v předzápisových kroužcích podle různých kriterií.

  Kroužkový předzápis

  Obrázek 120. Kroužkový předzápis.