Přenos dat mezi systémy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portál IS/STAG podporuje přenost dat mezi informačními systémy ve formátu XML. Tato data je možné rozdělit na informace, které se týkají uchazečů, studentů a mobilit.

V portálu IS/STAG je umožněn export i import těchto dat, které se nachází na místech:

  • Moje studium / Moje údaje / GDPR souhlasy a jejich odvolání (S093).  Exportuje data studenta, která jsou v systému evidována.

  • Uchazeč / E-Přihláška / E-Přihláška (E001).  Exportuje data z podaných přihlášek.

    Importuje data o známkách a osobních údajích uchazeče.

  • Moje studium / ECTS výjezdy / Výjezdy na krátkodobý pobyt (S035).  Exportuje data o platných výjezdech studenta.

  • Moje studium / ECTS příjezdy / Příjezdy na krátkodobý pobyt (S034).  Importuje data o současném studiu na vysílající škole.

Schéma formátu přenášených dat a jeho popis se nachází na stránce Formát dat pro řešení prostupnosti studia na VŠ.

Podle role uživatele můžeme další popis rozdělit na následující kategorie: