Příjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží uchazečům o krátkodobý pobyt na vysoké škole a školním ECTS koordinátorům pro evidenci údajů spojených s příjezdem. Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o cizí studenty, kteří přijíždějí na tuto školu.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 634. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce.