Počty přihlášek podle studijních programů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Sestava obsahuje tři součtové sloupce:

Všechny e-přihlášky. Všechny e-přihlášky podané uchazeči pomocí portálové aplikace E-Přihláška

Převedené e-přihlášky a papírové přihlášky. Všechny e-přihlášky převedené ve formuláři Převod e-přihlášky do přijímacího řízení (PJ0025) a všechny papírové přihlášky vložené ve formulářích Zadání uchazeče po oborech (PJ0020) nebo Zadání uchazeče jednotlivě (PJ0021).

Zaplacené přihlášky. Všechny zaplacené e-přihlášky a papírové přihlášky