Vstup ze systému SYPTR (RA0210)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k načtení výstupních souborů ze systému SYPTR (systém pro sestavení rozvrhu).

Ovládání

Sestava se skládá ze tří záložek:

- Načíst rozvrhocé akce

- Načíst vyučující

- Načíst kroužky

Vybereme si požadovanou záložku a klikneme na Načíst data a zobrazit problémy.

Jednotlivé položky souborů jsou oddělené středníkem, každý záznam je na nové řádce.

Načíst rozvrhové akce

Vstupní soubor se jmenuje rozvrh_akce_in.txt a má následující formát: roakidno;den;hod_vyuc_od;hod_vyuc_do;zkr_budovy;cislo_mist;tyden_od;tyden_do;plan;hod_od;hod_do;tyden;ucitidno;casova_rada

Provádí se pouze aktualizace stávajících rozvrhových akcí, přidávání ani rušení rozvrhových akcí není možné. Zobrazují se jen záznamy, u kterých došlo k nějaké chybě, všechny měněné položky jsou zobrazené červeně. U každého záznamu je zobrazena chyba, v případě kolize lze kliknutím na Zobrazit kolize zobrazit kolizní akce.

Načíst vyučující

Vstupní soubor se jmenuje ucitele_rozvrh_akci_in.txt a má následující formát: roakidno;ucitidno;poznamka;operace

Záznamy se vkládají, aktualizují (položka Poznámka) nebo ruší (položka operace musí být nastavena na hodnotu D). Zobrazují se jen záznamy, u kterých došlo k nějaké chybě, na spodní řádce se vypisuje počet úspěšně zpracovaných záznamů.

Načíst kroužky

Vstupní soubor se jmenuje rozvrh_akce_krouzky_in.txt a má následující formát: roakidno;kod;rok_platnosti;operace

Záznamy je možné vkládat nebo rušit (položka operace musí být nastavena na hodnotu D). Zobrazují se jen záznamy, u kterých došlo k nějaké chybě, na spodní řádce se vypisuje počet úspěšně zpracovaných záznamů.

Přístup

  • Administrátor