Studentská karta - výstup do TEXu (Z_SK_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k vytvoření zdrojového souboru v TeXu pro tisk studentské karty.

Ovládání

V položce Název cíle je možno si nastavit cestu a název souboru, kam chcete soubor uložit, standardně je cesta nastavena podle proměnné prostředí TEMP popř. TMP na Vaší stanici, soubor se jmenuje karta.tex. V případě změny je nutné uvést celou cestu, délku názvu souboru doporučujeme max. 8 znaků, přípona souboru musí být tex.

Po vytvoření zdrojového souboru se automaticky spustí prohlížeč TEXu, ve kterém vidíte všechny vygenerované stránky tak, jak budou vytištěny. Pokud chcete, můžete provést i vlastní tisk. V případě, že Vámi zadaná kritéria nevybrala žádné studenty a vygenerovaný soubor je prázdný, je to oznámeno hláškou na obrazovce a prohlížeč TEXu se nespustí.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

obor

3

aprobace

3

predm

8

predmss

20

clzk

6

Přístup

  • Administrátor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka