Reporty v IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této sekci uživatelské dokumentace najdete popis nového reportovacího nástroje vyvíjeného od roku 2016. Postupně dochází k převodu jednotlivých reportů do tohoto nového nástroje. Zároveň zde najdete i popisy některých složitějších reportů.

Starší reporty

Hlavním nástrojem na tvorbu původních reportů byl nástroj Oracle Reports, v němž je (do roku 2016) vytvořeno cca 130 reportů. Dokumentaci k němu naleznete v sekci obecné ovládání tiskových sestav

Modul nové reporty v IS/STAG

Obrázek 687. Modul nové reporty v IS/STAG. 

Modul pro reporting je pro uživatele k dispozici na dvou místech:

  • V portálovém rozhraní .  Na stránce IS/STAG - Reporty. Toto umístění preferujeme a doporučujeme využívat.

  • V modulu webových služeb .  Na záložce Spouštění reportů.

V této dokumentaci naleznete: