Hodnocení kvality — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží studentům k vyplňování anket hodnocení kvality výuky. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje studium, na podstránce Hodnocení kvality. Stránka obsahuje portlet Informace o studentovi a portlet Evaluace - Hodnocení studentem (S038).

Rozložení portletů aplikace Hodnocení kvality výuky

Obrázek 81. Rozložení portletů aplikace Hodnocení kvality výuky.