Přehled uchazečů podle průměru SŠ (G_PR_PRU)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přehled uchazečů podle průměru ze střední školy.

Ovládání

Přehled uchazečů podle hodnoty (průměru) ze střední školy za jednotlivé předměty. Zobrazuje vedle dosaženého průměru i rok maturity, typ studenta. Pokud student pro daný předmět nevyhověl, je hodnota zobrazena tučně. Údaje jsou seskupeny podle těchto polí: fakulta, studijní program, obor/kombinace, typ, forma.

Pomocí parametru Třídění vybíráte, jak uchazeče na sestavě setřídit. Pokud vyberete možnost třídění podle bodů ze SŠ, pak pro třídění je podstatný parametr Předmět. Pokud není vybrán konkrétní předmět (%), vyberou se všechny předměty a třídění je sestupné podle bodů ze SŠ. Pokud se vybere konkrétní předmět, vybere se pouze sloupec s tímto předmětem a třídění je vzestupné podle hodnoty předmětu.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty