Přesun studentů mezi akcemi (RA0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přesun studentů mezi rozvrhovanými akcemi

Ovládání

Na první záložce Výběr rozvrhových akcí v bloku Rozvrhové akce vybereme standardním způsobem akce podle libovolného výběrtového kritéria. Označíme dvě vybrané akce, mezi nimiž chceme studenty přesunovat. Nutnou podmínkou je, aby tyto akce byly stejného typu, aby byl stejný předmět a semestr. Pouze při splnění těchto podmínek je možno označit druhou akci a následně přejít na druhou záložku buď kliknutím na tuto záložku nebo pomocí tlačítka Přesuň v pravém dolním rohu. Pokud potřebujeme přesunout studenty z rozvrhové akce jednoho předmětu na rozvrhovou akci jiného předmětu je nutné použít formulář Odzápis a přesun studentů na akcích (ES0180).

Na druhé záložce Přesun studentů v horní části vidíme 2 vybrané rozvrhové akce z první části formuláře, pod nimi příslušné studenty v bloku Studenti. V záložce je možno jednotlivě či hromadně přesunovat studenty mezi dvěmi vybranými rozvrhovanými akcemi. Pro přesun jednoho studenta stačí kliknout na malou šipku na úrovni záznamu, pro přesun více studentů vybrané studenty označíme a pro přesun klikneme na tlačítko označené>. Všechny studenty z jedné rozvrhové akce přesuneme na druhou použitím tlačítka všechny >. Přesouvat lze oběma směry.

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Univerzitní rozvrhář

  • Zahraniční referentka