Statistiky přijímacího řízení — Práce s aplikací

Aplikace zobrazuje statistiky přijímacích řízení.

Statistiky přijímacího řízení

Obrázek 592. Statistiky přijímacího řízení. 

Statistiky přijímacího řízení — Fakulty - programy - obory - kola - předměty - testy

První formulíř slouží k zobrazení statistik pro jednotlivé fakulty - programy - obory - kola přijímacího řízení - předměty - varianty testů.

Nejprve je potřeba zvolit rok, pro který se mají statistiky zobrazovat. Kliknutím na tlačítko "Nastavit" se nastaví zvolený rok.

Ve formuláři je nutné vyplnit maximálně jeden z parametrů Fakulta, Studijní program, Specializace a Kombinace. Ostatní parametry můžou být libovolně navoleny. Po vyplnění formuláře a po kliknutí na tlačítko "Zobrazit statistiku" se zobrazí tabulka s příslušnými daty.

Takto vypadají výsledná data:

Tabulka prvního formuláře

Obrázek 593. Tabulka prvního formuláře. 

Statistiky přijímacího řízení — Fakulty - kódy rozhodnutí

Po vyplnění roku a kliknutí na tlačítko "Vyhledej" se zobrazí tabulka s daty.

V tabulce zelená barva značí, že uchazeč byl přijat. Červená barva značí, že uchazeč přijat nebyl. Oranžová barva značí, že uchazeč se nedostavil.

Takto vypadají výsledná data:

Tabulka druhého formuláře

Obrázek 594. Tabulka druhého formuláře. 

Statistiky přijímacího řízení — Fakulty - výsledky zápisu versus kódy rozhodnutí

Zde opět stačí vyplnit rok a po kliknutí na tlačítko "Vyhledej" se zobrazí tabulku s daty.

Takto vypadají výsledná data:

Tabulka třetího formuláře

Obrázek 595. Tabulka třetího formuláře.