Kopírování parametrů přijímacích oborů (PJ0041)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Kopírování parametrů přijímacích oborů na již existující obory

Ovládání

Formulář se skládá ze tří základních bloků. V prvním bloku Přijímací obory - vzor si vybereme obor, jehož předměty, popř. záznamy o váze průměru dle typu studenta a záznamy o váze průměru dle typu SŠ, chceme kopírovat.

Ve druhém bloku Předměty můžeme zaškrtnout vybrané předměty tohoto oboru, popřípadě použít tlačítko Označ všechny k výběru všech předmětů. Vyberete-li předměty, které už jsou na oboru zavedené, takové předměty budou při kopírování ignorovány. Také je možno zaškrtnout, zda chceme k vybraným předmětům kopírovat i záznamy o převedení hodnoty na body.

Ve třetím bloku Přijímací obory - cíle, který je naprosto nezávislý na předchozích dvou blocích, si vybereme obory, pod něž chceme vybrané záznamy kopírovat a označíme je buď jednotlivě nebo pomocí tlačítka Označ všechny.

V žádném z bloků tohoto formuláře není možné vkládat, upravovat ani mazat záznamy. Parametry předmětů nastavíme nebo změníme ve formuláři Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040). Tlačítko Kopíruj předměty na cílové obory je možné použít pouze tehdy, jsou-li vybrány požadované záznamy. Po provedení akce na tomto tlačítku jsou všechny záznamy automaticky odznačeny. Při kopírování předmětů si můžeme vybrat, zda budeme záznamy kopírovat včetně váhy průměru dle typu studenta nebo včetně váhy průměru dle typu SŠ, popř. včetně obojího.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Tajemník fakulty