IS/STAGSpecializované aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka IS/STAG je viditelná pouze přihlášeným uživatelům se speciálními pravomocemi v IS/STAG. Obsahuje podstránky a aplikace určené vybraným uživatelským rolím.

V současné době obsahuje tyto aplikace pro příslušné role (funkce):

  • Studijní referentka — Vizualizace studijního plánu studenta.

  • ECTS koordinátor pracoviště a ECTS koordinátor instituce — Aplikace ECTS výjezdy a příjezdy.

V budoucnu bude záložka obsahovat další specializované aplikace. Přihlášený uživatel má vždy přístupné a viditelné pouze podstránky těch aplikací, které je z titulu své role oprávněn používat. Pokud máte dojem, že by pro vás měla být přístupná nějaká aplikace, která dosud přístupná není, může se jednat o chybu nastavení vaší role v IS/STAG.

Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 335. Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG.