Přesun předmětů mezi os. čísly studenta (ES0190)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje snadné kopírování předmětů mezi různými akad. roky a osobními čísly osoby. Použije se zejména v těchto situacích:

 • do dalšího akademického roku chceme studentovi pod stejné osobní číslo nakopírovat odložené předměty z předchozího přerušení studia

 • do akademického roku chceme studentovi pod nové osobní číslo nakopírovat dříve splněné předměty jako uznané

Ovládání

V levé části formuláře vyberte studenta, jehož předměty chcete kopírovat. Zobrazí se Vám všechny obory a předměty studenta setříděné podle akademických roků sestupně. Omezit výběr předmětů můžete odškrtnutím položek v levé části, kromě toho lze zadat klasický dotaz pomocí F7, F8 pro výběr předmětů např. jen jednoho akad. roku. Zaškrtnutím políčka vlevo od předmětu vybíráte předmět pro kopírování, zároveň se zpřístupní tlačítko Kopírovat a vidíte, kolik předmětů máte pro kopírování vybráno. Všechny předměty najednou lze vybrat/odebrat pomocí tlačítek Označit vše resp. Odznačit vše.

V pravé části určujete, kam se budou předměty kopírovat. Vidíte zde všechna studia dané osoby, vyberte osobní číslo, na které chcete předměty kopírovat. Pokud chcete kopírovat předměty jiné osobě, zaškrtněte volbu Vybrat libovolného studenta a proveďte dotaz na příslušnou osobu. V prostředním bloku zvolte akademický rok a obor(aprobaci). Ve spodním bloku vidíte předměty, které má již student zapsané. Předměty lze v tomto bloku i smazat standardním způsobem. Kliknutím na tlačítko Kopírovat se provede nakopírování předmětů. Pokud při kopírování nějakého předmětu dojde k chybě, zobrazí se stránka se seznamem nenakopírovaných předmětů a chybou, ke které došlo. Na spodní řádce lze zároveň vidět počet úspěšně a neúspěšně zkopírovaných předmětů.

Pravidla kopírování
 • Předměty, které se mají nakopírovat jako Studované (Uznáno=N) se automaticky kopírují s rokem varianty podle cílového akademického roku. Od této varianty se také přebírají vlastnosti předmětu. Pokud v tomto roce varianta předmětu neexistuje, předmět se nenakopíruje.

 • Vykonané předměty (Uznáno=N) se standardně kopírují jako Uznané s původním rokem varianty. Pokud odškrtnete volbu Studované jako Uznané, nakopírují se předměty s příznakem uznáno=N. Pokud rok varianty předmětu je menší než akad. rok, do kterého je předmět kopírován, považuje se předmět také za uznaný a kredity jsou započítány do sumy uznaných kreditů. Toto se použije v případech, kdy chceme vložit předměty z předchozího studia a zároveň nechceme, aby tyto předměty na Diploma supplement vyjížděly jako uznané.

 • Odložené předměty (Uznáno=O) se standardně kopírují jako studované (Uznáno=N). Pokud odškrtnete volbu Odložené jako Studované nakopírují se předměty jako odložené (Uznáno=O).

 • Nesplněné a nevyplněné předměty se standardně do nového roku kopírují s původním rokem varianty, zaškrtnutím Nesplněné jako nově studované resp. Nevyplněné jako nově studované je lze nakopírovat s aktuální variantou jako nově studované. Pro nevyplněné předměty lze navíc pomocí přepínače vpravo dole nastavit i přesun předmětu (tj. na původním akademickém roce je předmět smazán).

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka