Průběh studia — Popis stránky

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu stránka slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Stránka Průběh studia je primární zobrazenou podstránkou v záložce Moje studium. Zobrazuje přehled údajů týkajících se studenta a jeho studia. Je tvořena čtyřmi portlety.

Rozložení portletů na stránce Průběh studia

Obrázek 57. Rozložení portletů na stránce Průběh studia. 

 • Portlet Informace o studentovi: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více. Student, který souběžně studuje na více fakultách, si zde zvolí tu studijní identitu, se kterou chce v portálu vystupovat. Může ji kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Další popis naleznete v kapitole Student v IS/STAG.

 • Portlet Výsledky studia: zobrazuje studentovi počet dosažených a plánovaných kreditů a průměr za zvolené období nebo aktuální akademický rok. Dále umožňuje tisk přehledu o průběhu studia.

 • Portlet Plnění předmětů: jedná se o sérii tabulek v záložkách, zobrazujících:

  • Známky a zápočty, což je v podstatě index studenta, obsahuje jak hodnocené tak nehodnocené předměty studenta (fialově podbarvený předmět je opakovaně zapsaný předmět, který si v případě nesplnění již nepůjde znovu zapsat).

  • Zapsané termíny, což jsou předměty, na jejichž termínech je student zapsaný a tyto termíny nejsou doposud uskutečněné.

  • Vypsané termíny, což jsou informace o termínech, které jsou pro studenta vypsány a doposud se neuskutečnily.

  • Předměty bez termínů — předměty, pro které nejsou vypsány žádné doposud neuskutečněné termíny.

  Portlet Plnění předmětů, tisková sestava Zápisový list A

  Obrázek 58. Portlet Plnění předmětů, tisková sestava Zápisový list A. 

 • Portlet Prohlížení IS/STAG v režimu zobrazujícím entitu Student:  prohlížení IS/STAG je aplikace určená k zobrazování řady údajů. V tomto případě je nastavena tak, aby zobrazovala aktuální rozvrh studenta (implicitní záložka).

  Prohlížení údajů studenta

  Obrázek 59. Prohlížení údajů studenta. 

Videonávod: Moje studium – rozvrh Verze a vzhled prezentované aplikace se může lišit od aktuální verze aplikace na vaší škole. Videonávod je uveřejněn se souhlasem autora.