Předměty — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje najít předmět dle kritérií uvedených ve filtru. V položce Předmět se uvádí zkratka názvu předmětu.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Pracoviště nebo Předmět.

Pro pomoc při výběru předmětu ve filtru je k dispozici dohledávač. Pro zpřesnění nápovědného textu se berou v potaz obě vyhledávací políčka.

U vybraného předmětu lze zobrazit:

  • Sylabus. Zobrazuje podrobné informace o předmětu, dále jeho cíle, požadavky, obsah, jeho garanty a vyučující, seznam doporučené literatury atd.

  • Seznam studentů. Seznam všech studentů, kteří jsou na daný předmět zapsaní. Příjmení je proklikatelné a vede entitu Student.

  • Rozvrh. Je možno zobrazit tabulkový nebo grafický rozvrh s volbou semestru. Proklikatelné údaje Místnost a Vyučující vedou na entity Místnosti a Učitelé.

  • Termíny. Výpis termínů zkoušek daného předmětu. Proklikatelné údaje Místnost a Vyučující vedou na entity Místnosti a Učitelé. Dále je zde možnost kliknout na počet studentů (Obs/Max), který zobrazí seznam studentů zapsaných na předmět. Odkaz vede do entity Termín.

Videonávod: Vyhledání rozvrhu určitého předmětu Verze a vzhled prezentované aplikace se může lišit od aktuální verze aplikace na vaší škole. Videonávod je uveřejněn se souhlasem autora.