Editor rozvrhu — rozšířená edice

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na této stránce najdete kompletní uživatelský manuál k aplikaci Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice. Aplikace slouží především fakultním a univerzitním rozvrhářům ke zjednodušení práce s rozvrhem, přináší oproti Windows klientovi velké množství výhod a zcela jinou koncepci. Maximální důraz je kladen na možnost grafické tvorby rozvrhu, ovšem se zachováním možností i ruční editace jednotlivých akcí. Aplikace taktéž provádí mnoho kontrol — především obsahuje detekci mnoha typů kolizí, které IS/STAG sám o sobě neprovádí, ale z hlediska rozvrháře jsou naprosto nutné.

V rozšířené edici najdete tyto funkce a vlastnosti:

Novinky implementované v období červen 2010 — nyní:

 • Rozvrh místností. V rozvrhu místností se nově zobrazují nejen rozvrhové akce, ale všechny akce, které se v této místnosti v daném období nacházejí (tj. například blokace, jednorázové akce, přijímací řízení, zkouškové termíny atd.)

 • Společně vyučované akce. Aplikace podporuje novinku v IS/STAG - společně vyučované akce. Možnost mít více rozvrhových akcí (např. různých předmětů) ve stejný čas na stejném místě.

 • Nástroj schránka. Možnost odkládat si akce do schránky pro pozdější použití, pro rozvrhování doposud neumístěných akcí a mnoho dalších možností… Více zde..., tipy a triky zde...

 • Zobrazení a prohlížení kolizního prostoru akcí stiskem klávesy MEZERNÍK. Doposud se kolizní prostor zobrazoval pouze při přetahování akce. Nyní jej lze zobrazit na přání přímo klávesou, bez nutnosti přetahování. Více zde...

 • Možnost zadávat/upravovat požadavky na rozvrh přímo v aplikaci. Doposud mohli rozvrháři zadávat požadavky jen v portálu IS/STAG, nyní je to již možné přímo v editoru rozvrhu. Více zde...

 • Vylepšení položek zobrazených u akcí. Přehledný nástroj pro úpravu položek, které budou zobrazeny u akcí. Vylepšena také tabulka nezobrazených akcí. Více zde...

 • Nový, přehlednější způsob zobrazení kolizí. Je možno vybírat mezi dvěma způsoby zobrazení kolizního prostoru akce. Možno jej zobrazit rychle stisknutím klávesy Mezerník. Více zde...

 • Vynucené kontroly. Lze vybrat kontroly, u kterých aplikace nedovolí uložení rozvrhové akce do databáze, pokud tato akce neprošla danou kontrolou. Více zde...

 • Přímo v aplikaci lze vytvářet/upravovat/mazat rozvrhové kroužky. Pro vytvoření rozvrhového kroužku již není třeba používat klienta IS/STAG. Více zde...

 • Automatické předvyplňování typu týdne akce a rozsahu týdne OD-DO, nová kontrola. Hodí se na školách, kde mají fakulty odlišné rozsahy semestrů. Více zde zde.

 • U akcí lze zobrazit přímo seznam kroužků/dalších učitelů. Přímo v grafickém zobrazení lze vidět seznam kroužků, do kterých akce patří a všech vyučujících.

Novinky implementované v období červen 2009 — červen 2010:

 • Přepracovaný systém kolizí a kontrol. Možnost vlastní konfigurace kontrol a kolizí, možnost nastavovat výjimky pro kontroly. Více zde...

 • Zakázané akce. Možnost přiřazovat k akcím zakázané/povolené akce, zakázané akce jsou brány v potaz při zobrazování rozvrhů studijních plánů a při detekci kolizí v nich. Více zde...

 • Nové kontroly. Počty akcí v předmětu vs. doporučené počty (nechybí mi ještě nějaké cvičení?), délka trvání akce, kontrola časové dosažitelnosti — zda studenti/vyučující stihnou přejet z jedné lokality do další, kontrola preferovaných místností, kontrola obsazenosti. Více zde...

 • Možnost duální osy Y. Možno umístit na osu Y dvě položky najednou — například můžete mít na ose Y dny a pod každým z nich ještě nějakou množinu místností. Uvidíte tak rozvrhy těchto místností během celého týdne najednou. Více zde...

 • Možnost dočasně schovávat položky osy Y. Rozvrhář může dočasně schovat některé z položek (řádek) osy Y, pokud mu ruší výhled — jedním kliknutím. Více zde...

 • Funkce Undo (vrátit změny). Aplikace si pamatuje historii prováděných změn a klávesou Ctrl-Z se lze snadno vracet zpět. Více zde...

 • Kopírování/duplikace akcí. Nyní se již akce duplikují i s navazujícími informacemi — s kroužky, dalšími učiteli a zakázanými akcemi.

 • Barvy rozvrhových akcí. … je nyní možno určit nejen podle typu či platnosti akce, ale i podle toho, v jaké lokalitě/budově/místnosti/typu místnosti/pracovišti se akce nachází. Více zde...

 • Pohledy na rozvrh. Možnost uložit si často používané pohledy na rozvrh a poté je rychle jedním kliknutím vyvolat. Více zde...

 • Požadavky na rozvrh od vyučujících. V aplikaci jsou integrovány požadavky vyučujících jednak na jejich čas výuky a jednak na požadované místnosti výuky jednotlivých předmětu/rozvrhových akcí. Více zde...

 • Hromadný editor parametrů akcí. Editor umožňující jednotlivé či hromadné přiřazování kroužků, dalších učitelů a zakázaných akcí k rozvrhovým akcím. Více zde...

 • Další zlepšování ovládání a možností. Nová menu nad Mými entitami, nad kolizemi a kontrolami. Kontextová nápověda atd.

Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice

Obrázek 666. Editor Rozvrhu IS/STAG — rozšířená edice.