Rozvrh a předměty — Popis stránky

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu stránka slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Stránka Rozvrh a předměty je primární zobrazenou podstránkou v záložce Moje výuka. Zobrazuje přehled údajů týkajících se učitele a jeho výuky. Je tvořena trojicí portletů.

Rozložení portletů na stránce Rozvrh a předměty

Obrázek 166. Rozložení portletů na stránce Rozvrh a předměty. 

  • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

  • Portlet Předměty učitele: zobrazuje seznam předmětů, ke kterým má vyučující nějaký vztah — je jejich garantem, přednášejícím nebo vede seminář či cvičení. Portlet slouží pro výběr předmětu, jehož údaje chce uživatel měnit nebo zadávat. Dále portlet obsahuje formulář pro nastavení a tisk zkouškového katalogu a export seznamu studentů předmětu a jejich známek.

  • Portlet Prohlížení IS/STAG v režimu zobrazujícím entitu Učitel:  Prohlížení IS/STAG je aplikace určená k zobrazování řady údajů. V tomto případě je nastavena tak, aby zobrazovala aktuální rozvrh vyučujícího (implicitní záložka).