Garant studijních programů, oborů a plánů — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží k úpravě popisných údajů studijních programů, oborů a plánů, konkrétně jejich kvalifikačního rámce (tzv. QRAMu). Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Garant oboru.

Omezení přístupu k aplikaci

K aplikaci mají přístup uživatelé s rolemi: Vyučující, Úprava Q-rámce oboru, Tajemník fakulty, Garant studijního oboru, Garant studijního programu, Správce plánů, Administrátor.

Propojení s portletem Grafické přehledy

V portletu Grafické přehledy lze připravit výstupy, které jsou pak jednoduše k dispozici u výpisu studijních programů. Tyto výstupy musí připravit správce nebo prorektor (protože jsou určeny pro ostatní uživatele). U těchto výstupů se musí zaškrtnout volby Použití výstupu pro: garanta studijního programuTyp ukazatele: Ukazatele studijních programů, dále je nutné vybrat pro koho je výstup určený (všichni / vybraná role).

Odkazy pod kterými jsou dostupné grafy

Obrázek 237. Odkazy pod kterými jsou dostupné grafy. 

Uložení výstupu pro použití v portletu Garant oborů

Obrázek 238. Uložení výstupu pro použití v portletu Garant oborů.