Vizitka učitele

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet slouží k zobrazení informací o vyučujících:

  • Jméno a tituly učitele, případně pouze jméno

  • Fotografie

  • Pracoviště (fakulta a katedra)

  • Telefon nebo telefony

  • Místnost nebo místnosti

  • Rozvrh

  • Konzultační hodiny

  • Libovolné rozšiřující informace

Nastavení zobrazovaných informací se provádí na porálu v sekci Já > Můj portál > Moje vizitka (https://portal.zcu.cz/portal/ja/mujportal/vizitka.html).

Pokud není portlet nastaven (nemá zadán Orion login vyučujícího), zobrazí se pouze varovné hlášení… Orion login lze nastavit v editačním režimu (viz další kapitola).

Nastavení portletu (editační režim)

Pro nastavení portletu slouží editační režim. Pokud portlet nemá nastavený Orion login vyučujícího, zobrazí se jednoduchý formulář, umožňující jeho nastavení.

Po nastavení Orion loginu se portlet pokusí vyučujícího vyhledat v databázi IS/STAG. Pokud je vyučující nalezen, zobrazí portlet formulář s nastavením.

Nastavení vizitky je globální — stejné pro všechny portlety, které mají nastaven stejný Orion login nezávisle na umístění portletu. Co to v praxi znamená pro vás jako uživatele: vizitku nyní stačí nastavit pouze jednou (nastavením se myslí nastavení zobrazovaných informací, fotografie, konzultačních hodin, případně i podrobných informací) a všechny další portlety budou toto nastavení používat také.

Nastavení portletu

Obrázek 818. Nastavení portletu.