Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází

Aplikace slouží ke správě témat vysokoškolských kvalifikačních prací. Přístupná uživatelům s rolí vyučující, student, vedoucí katedry, katedra, studijní referentka, děkan, tajemník fakulty, garant specializace / oboru, prorektor a administrátor na záložkách Moje výuka a Moje studium, na podstránce Témata VŠKP.

Aplikaci tvoří dva portlety. V horní části podstránky se nachází portlet pro výběr uživatelské role přihlášeného uživatele. Tato role určuje, které akce může uživatel s tématem provádět. Druhý portlet se nachází pod prvním a slouží ke správě témat VŠKP.

Aplikace umožňuje vyhledávat vypsaná témata, vypisovat nová témata a editovat je. Dále je možné témata schvalovat. Studenti se na témata mohou registrovat a ty jim poté mohou být přidělena.

Vzhled aplikace

Aplikace je primárně vytvořena pro zobrazení na osobním počítači. Toto zobrazení umožňuje využívat všechny její funkce. Na následujícím obrázku je zobrazena její úvodní stránka.

Úvodní stránka

Obrázek 240. Úvodní stránka. 

Aplikace je přizpůsobena i pro použítí na mobilních zařízeních. Vzhledem k menšímu prostoru pro zobrazení obsahuje pouze základní informace. Může se proto stát, že nebudou zobrazeny všechny detaily nebo nebudou k dispozici méně důležité funkce aplikace. Na následujícím obrázku je zobrazena její úvodní stránka na mobilním zařízení.

Úvodní stránka na mobilním zařízení

Obrázek 241. Úvodní stránka na mobilním zařízení.