Přesun nesplněných předmětů (ES0151)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k vygenerování nových záznamů studenta do tabulek STUDENTI_V_ROCE, STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE popř. PRERUSENI pro nový akademický rok.

Ovládání

Kopie nebo přesun nesplněných předmětů do nového akad. roku

Přesun nesplněných předmětů můžeme zadat pro studenty celé fakulty, zvoleného studijního programu, oboru nebo studijního plánu. Výběr se řídí podle toho, kterou záložku formuláře si vybereme. V bloku Studenti na záložce Přesun nesplněných předmětů se zobrazí pouze studenti, kteří mají v předchozím roce nějaký nesplněný předmět. Tlačítkem Označ pro přesun pro označení všech studentů nebo položkou Označit pro jednotlivé studenty označíme studenty, kterým chceme přesunout nebo zkopírovat nesplněné předměty. Možnost volby zda předměty zkopírovat nebo přesunout je dána zvolenými parametry přesunu. Tyto parametry dále umožňují zvolit, zda hodnocení (známkou nebo slovně) se u přesunutých/zkopírovaných předmětů má smazat nebo ponechat a stejně tak smazat nebo ponechat splněný zápočet před zkouškou. Je třeba upozornit, že u přesunutých i zkopírovaných předmětů do aktuálního ak. roku se do položek kredity, typ zkoušky a hodnocení vloží hodnoty platné pro aktuální variantu předmětu nikoliv hodnoty, které měl student u předmětu v předchozím roce.

V levé spodní části obrazovky je možné zvolit, zda jde o přesun všech nesplněných předmětů nebo jen státnic, popř. zadat konkrétní předměty, které se mají přesunout.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka