Jak používat portál

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Režimy portletů a práce s nimi

Každý portlet má v záhlaví několik ovládacích ikon, podobně jako okna aplikací na vašem počítači (dostupnost některých tlačítek se může lišit podle vašich oprávnění). Můžete jimi vyvolat nápovědu portletu, přepnout portlet do speciálního režimu, případně jej ze stránky smazat. Všechny popisované činnosti lze provést více způsoby, alternativní postupy naleznete níže na této stránce.

  • Vstup do editačního režimu: provede se kliknutím na ikonu tužtičky v pravém horním rohu portletu ().

  • Opuštění editačního režimu: provede se kliknutím na odkaz Zpět v pravém horním rohu portletu (na místě, kde před tím byla ikona pro vstup do editačního režimu).

  • Nápověda k portletu: u portletů je možné vyvolat nápovědu kliknutím na ikonku otazníčku v pravém horním rohu portletu ().

  • Smazání portletu: stisknutím ikonky odpadkového koše v pravém horním rohu portletu ().

    Varování

    Smazání portletu je nevratná akce, nesplést s ikonkou mazání v záhlaví stránky — ta maže celou stránku.

  • Přemístění portletu: přesunutí portletu lze provést pouze v rámci stránky (nikoli mezi stránkami). Provádí se uchopením portletu za horní okraj (kurzor myši se změní) a přetažením na požadovanou pozici — na stránce se barevně zvýrazní pozice, na které je možné portlet umístit.

  • Přidání portletu: po zobrazení palety portletů (ikonka v pravém horním rohu stránky) je možné portlety umisťovat na stránku myší, uchopením portletu v paletě myší a přetažením do stránky na požadovanou pozici — na stránce se barevně zvýrazní pozice, na které je možné portlet umístit.

Úpravy stránek

Veškeré úpravy stránek (přesun / přidání / mazání portletů, vytvoření nebo smazání podstránky) jsou dostupné pod odkazem Upravit stránku v záhlaví stránky. Při zapnutí úprav je k dispozici krátká nabídka (Přidat portlet, Přidat stránku, Oprávnění). Dále lze přesouvat portlety, to se provádí se uchopením portletu (za libovolné místo) a přetažením na požadovanou pozici — na stránce se barevně zvýrazní pozice, na které je možné portlet umístit. Vstup do úpravy stránky ilustruje následující obrázek.

Zapnutí režimu úpravy stránky

Obrázek 807. Zapnutí režimu úpravy stránky. 

Nabídka úpravy stránky

Obrázek 808. Nabídka úpravy stránky. 

Vytvoření podstránky

Po zapnutí režimu úprav stránky je vytvoření nové stránky k dispozici pod odkazem Přidat stránku. Zobrazí se okno s výběrem názvu (titulku) stránky, umístění stránky a rozložení portletů. Titulek stránky je povinný. Stránku lze vytvořit buď na stejné úrovni, jako je aktuálně zobrazená stránka (nová stránka se tak stane jejím sourozencem) — volba Stejná úroveň jako právě zobrazená stránka, nebo jako její podstránku (potomka) — volba Podstránka právě zobrazené stránky. K dispizici jsou tři rozložení stránek: jeden sloupec, dva sloupce a hlavička + dva sloupce (na začátku stránky je hlavička přes celou šířku, pod ní dva sloupce). Ve všech případech jsou portlety zobrazeny pod sebou. Složitější rozložení stránek (více sloupců, patička atd.) vytvářet nelze.

Vytvoření nové stránky

Obrázek 809. Vytvoření nové stránky. 

Přidání portletu na stránku a úprava stránky

Přidávání portletů na stránku je možné přetažením portletu na stránku z palety portletů.

Paleta portletů se zobrazí kliknutím na ikonku Přidat portlet v nabídce úpravy stránky. Portlety je pak možné na stránku umisťovat myší, přetažením portletu do stránky na požadovanou pozici — na stránce se oranžovou barvou zvýrazní pozice, na které je možné portlet umístit.

Pořadí portletů umístěných na stránce lze měnit přetažením myší. V režimu úpravy stránky lze portlet uchopit (za libovolné místo) a přetáhnout na požadovanou pozici — na stránce se opět barevně zvýrazní pozice, na které je možné portlet umístit.

Změna umístění poretltu na stránce

Obrázek 810. Změna umístění poretltu na stránce. 

Smazání a přejmenování stránky

Po zapnutí režimu úprav stránky (viz výše) je smazání a změna titulku stránky dostupná po umístění kurzoru myši na stránku v levém menu:

Smazání a přejmenování stránky

Obrázek 811. Smazání a přejmenování stránky. 

Oprávnění stránky

Změna uživatelských oprávnění aplikovaných na stránku je také k dispozicic v režimu úprav stránky:

Oprávnění stránky

Obrázek 812. Oprávnění stránky.