Nastavení požadavků na rozvrh (SY0290)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k nastavení požadavků na rozvrh a nahrazuje tak dřívější nastavení příslušných parametrů.

Ovládání

Pro jednotlivá pracoviště, semestry a akad. rok je možné určit konkrétní role, které zadávají, mění či schvalují požadavky. Změny požadavků je možné omezit časovými údaji datum_od - datum_do. Datum_od ani datum_do nemusí být uvedeno, pak se na řádek nevztahují žádná časová omezení. Při hledání platné hodnoty se začíná vždy hierarchicky odspoda (takže od katedry) a berou se všechny záznamy vztahující se k danému typu požadavku a akci na nejnižší nalezené úrovni. Hodnota N (nelze) je nejsilnější a přebíjí všechny ostatní hodnoty.

Přístup

Není omezen