Kontrola po 1. semestru (G_NESPL)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam studentů, kteří nesplnili podmínky pro 1. semestr studia

Ovládání

Kontroly se provádí pro studenty, kteří studují prvním rokem bez ohledu na to, jaký mají uvedený ročník studia, omezení na ročník lze provést pomocí parametrů sestavy. Počítají se kredity získané za ZS za vykonané (tj. uznáno='N') předměty. Výběr lze omezit pouze na studenty se stavem Studuje. Výchozí hodnota parametru Typ st. programu je nastavena na kombinaci 7,8,0 (bak., mag., nav.), protože limit kreditů za 1.semestr platí většinou jen pro tento typ studia. Podle potřeby lze přenastavit.

Prováděné kontroly

Nastavením příslušného parametru sestavy lze určit, které kontroly provádět (standardně se provádí obě). Vypisují se pouze studenti, kteří některé z kontrol nevyhovují. Navíc lze nastavit parametr STAGu LIMIT_KR_PRVNI_SEM_UZN. Získá-li student alespoň takový počet uznaných kreditů, nebude v seznamu studentů nesplňujících podmínky pro první semestr uveden.

  • Získání minimálního počtu kreditů pro první semestr studia (hodnota musí být uvedena v parametru STAGu LIMIT_KR_PRVNI_SEM). Tento limit lze nastavit až na úrovni fakulty.

  • Splnění předmětů povinných pro 1. semestr pro studijní plány zapsané studentem

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka