Počty absolventů po fakultách, oborech (G_AB_SUM)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Počty absolventů po fakultách, oborech

Ovládání

Pro vybraný rok absolvování započítá všechny studenty, kteří jsou ve stavu Vytištěno vše nebo Archivován a mají kód ukončení=1.

Přístup

  • Administrátor

  • Management

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka