Kvalita výukystudentské hodnocení kvality výuky na ZČU

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Kvalita výuky je viditelná přihlášeným i nepřihlášeným uživatelům portálu. Obsahuje informace a aplikace projektu Studentského hodnocení kvality výuky na škole.

Nepřihlášený uživatel má k dispozici informace o tomto projektu a zveřejněné výsledky aktuálních i minulých anket.

Přihlášený vyučující má navíc z titulu své role v IS/STAG (vyučující, vedoucí katedry, …) k dispozici aplikaci Průběžné výsledky. Přihlášený vyučující nebo student má přístupnou také podstránku Vyjádření vedení univerzity a fakult.

Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 551. Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG.