Pořadí státnic (AN0130)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k určení pořadí státnicových předmětů

Ovládání

V prvním bloku Obor/kombinace provedeme dotaz podle libovolného parametru.

Pro vybraný obor/kombinaci pak v druhém bloku Pořadí státnic vybereme státnicový předmět z tabulky platných předmětů. Název předmětu se vyplní automaticky po uložení. Pro každý nově zadaný předmět se předvyplní pořadí 1. Toto pořadí můžeme libovolně měnit.

Přístup

  • Administrátor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka