Kopírování předpisů (PZ0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář je určen ke kopírování předpisů plateb pro další akademický rok.

Ovládání

Pomocí formuláře můžeme hromadně zkopírovat označené předpisy do zadaného akademického roku. Je možné si zvolit, zda chceme k novému předpisu zkopírovat i studijní programy nebo přijímací obory, popř.studenty. Studenty je možné zkopírovat pouze tehdy, pokud mají pro zadaný akademický rok již vytvořený záznam.

Přístup

Není omezen