Číselník předmětů k přijímacím zkouškám (PJ0120)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Definice předmětů, jejichž výsledky se budou u uchazečů sledovat a z kterých se budou skládat přijímací zkoušky.

Ovládání

Pro vytvoření nového předmětu k přijímacím zkouškám zadáme zkratku a název předmětu a uložíme. Tím je předmět založen. ID předmětu se generuje automaticky. Zkratka předmětu musí být jednoznačná a je využívána v tiskových sestavách, kde se tiskne namísto ID.

Předměty je zde možné zakládat, upravovat a pokud nejsou použity dále v přijímacím řízení, i mazat.

Poznámky

Položka Anglický název byla přidána pouze pro potřeby e-přihlášky na UP Olomouc a nikde jinde není implemetována.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor