Převod studentů do modulu Absolvent. (AN0080)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k převedení potenciálních absolventů do modulu Absolvent. Od té chvíle lze s převedenými studenty dále pracovat ve formulářích tohoto modulu.

Ovládání

Pro převedení studentů proveďte dotaz v bloku Studijní programy. V bloku Studenti se zobrazí všichni studenti, které lze převést (dosud nepřevedení, kteří nejsou ve stavu Nestuduje). V bloku Převedení do modulu Absolvent se zobrazí všichni dříve převedení studenti.

V levé části označte studenty, které chcete převést do modulu Absolvent. Můžete použít tlačítko označ všechny pro označení všech studentů najednou. Nyní máte přístupnou ikonu ==> pro převod v dolní části formuláře. Klikněte na ni a všichni označení studenti se převedou. Takto převedení studenti se zobrazují ve formulářích modulu Absolvent, kde je lze dále zpracovat. Převedení absolventi se zobrazují pouze studijní referentce, která si je převedla a zodpovídá za ně. Pro případný převod pod správu jiného uživatele lze použít formulář Změna vlastníka absolventa (AN0090).

V případě studentů na studijních programech, které mají položku Dokument nastavenou na Dokument se neuděluje dojde rovnou k převodu studenta do stavu Uvolněn pro číslo diplomu.

Vyřazení studenta z modulu Absolvent

Vyřazení by se mělo provádět pouze u omylem převedených studentů. Studenti, kteří půjdou ke státnicím později, by měli být převedeni do zálohy pomocí Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archív) (AN0070). Z Absolventa lze tedy vyřadit pouze studenty v počátečním stavu zpracování Převeden. Pokud jejich zpracování postoupilo a jsou např. převedeni do zálohy, mají přidělené číslo vysvědčení apod., vyřadit je nelze.

Pro vyřazení označte studenty v pravé části formuláře (blok Převedení do modulu Absolvent) jednotlivě nebo všechny najednou pomocí standardních tlačítek označ/odznač všechny. Nyní máte přístupnou ikonu <== pro převod v dolní části formuláře. Klikněte na ni a všichni označení studenti se z modulu Absolvent vyřadí.

Poznámky

Celý systém je koncipován tak, že každá referentka vidí jen absolventy, které si převedla a za ně zodpovídá. V případě, že z nějakého důvodu chcete převést 'svého' studenta na někoho jiného (po vzájemné domluvě), můžete použít formulář Změna vlastníka absolventa (AN0090).

Přístup

  • Administrátor

  • Studijní referentka

  • Zahraniční referentka