Diplomy a vysvědčení (AN0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k prohlížení diplomů a tisku jejich duplikátů.

Ovládání

V bloku Studenti zadáme filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy F8 se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Zobrazují se pouze studenti převedení do modulu Absolvent (pomocí Převod studentů do modulu Absolvent. (AN0080)). Pokud chcete zobrazit i záznamy ze zálohy či archívu, je nutné zaškrtnout příslušný checkbox. V tomto bloku nelze nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy.

Vybraní studenti v první záložce se nám zobrazí v horním bloku, kde se mezi nimi můžeme snadno pohybovat při prohlížení dalších záložek.

Na záložce Diplom se zobrazí detail pro vybraného studenta z bloku Studenti. Naprostá většina dat se zde přednastaví ze studijní agendy. Dole ve formuláři se přednastaví položky Rektor, DěkanMísto. Položka Dne je předvyplňována nejzazším datem státnic či obhajoby diplomové práce. Takže prakticky se zde nastavuje pouze položka Ukončení (pokud ji však již nenastavíme hromadně ve formuláři Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archív) (AN0070)).

Kliknutím na tlačítko Tisk diplomu se v TeXu zobrazí konečná podoba dokumentu a je zde možno ho i vytisknout.

Kliknutím na tlačítko Tisk diplomu podle parametru se zobrazí formulář s parametry, kde lze upřesnit zadání a pak se v TeXu zobrazí konečná podoba dokumentu a je zde možno ho i vytisknout.

Kliknutím na tlačítko Tisk diplomu 2 se provede tisk v novém webovém tiskovém systému. Tento tisk je přístupný pokud parametr NOVE_TISKY obsahuje písmeno D.

Když u datumových položek stiskneme klávesu F9, zobrazí se kalendář. Kliknutím na vybrané datum se toto zobrazí v dané položce formuláře.

Na záložce Vysvědčení se zobrazí detail pro vybraného studenta z bloku Student. Naprostá většina dat se nám zde přednastaví ze studijní agendy. Zobrazují se zde předměty, které má student zapsané jako státní závěrečné zkoušky. Pořadí, ve kterém se budou státní závěrečné zkoušky tisknout, je možné zadat ve formuláři Pořadí státnic (AN0130). Není-li pořadí zadáno, tisknou se předměty setříděné abecedně dle názvu pro vysvědčení za předměty, které mají pořadí pro tisk zadané. Pokud bude vyplněna položka Rok absolvování v pravém horním roku obrazovky vytiskne se na diplom jako rok absolvování, pokud nebude vyplněna, vytiskne se poslední akademický rok

Je zde možné zapsat data o diplomové práci Téma DPKatedra, která DP vypsala (pokud je nevyplní katedra již ve formuláři Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030)). U položky Téma DP může uživatel využít možnosti vložit text pomocí tlačítka Editace, kterým vyvolá editor FormsEd. Ten splňuje základní funkce všech editorů potřebné pro vkládání nebo opravu textu a kromě toho umožňuje pomocí nabídky v menu v položce Vložit vkládat speciální znaky (znaky, které nejsou na klávesnici, např. matematické či formátovací). Speciální znaky se do položky vkládají ve formátu TeX. Konečnou podobu položky pro tisk je možné si prohlédnout kliknutím na tlačítko Zobrazení.

Prakticky se zde nastavují pouze položky Datum obhajobyCelkový výsledek (pokud je však již nenastavíme hromadně ve formuláři Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archív) (AN0070)).

Kliknutím na tlačítko Tisk se v TeXu zobrazí konečná podoba dokumentu a je zde možno ho i vytisknout.

Poznámky

Originály diplomů se tisknou hromadně pomocí Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu (Z_VD_TEX).

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka