Pohledávky a závazky studenta/uchazeče (PZ0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k prohlížení, opravě a vkládání pohledávek a závazků jednotlivých studentů/uchazečů

Ovládání

V bloku Přiřazené Předpisy plateb se zobrazí všechny pohledávky nebo závazky vybraného studenta (popř. uchazeče). Záznamy je možné opravovat, rušit nebo přidávat nové z nabídky předpisů, která se zobrazí po stisknutí prvního tlačítka bloku. Pokud u zadaného předpisu změníme některou z položek Částka, Perioda, Počet plateb, Platnost od a Platnost do, dojde i ke změně rozpisu jednotlivých plateb v bloku Rozpis předpisu plateb. Nezměněny zůstanou v tomto bloku pouze záznamy, které již byly odeslány do Ekonomického systému, nebo které jsou již vyrovnány s některou platbou nebo je u nich zaškrtnut příznak Vyrovnáno nebo Stornováno. Pokud se jedná o pohledávku, která je již aspoň částečně vyrovnána a chcete ji měnit, musíte k ní přiřazené platby nejprve odpárovat v bloku Platby přiřazené k rozpisu.

Ke každemu dokladu studenta/uchazeče se zobrazují rozpisy jednotlivých plateb v bloku nazvaném Rozpis Předpisu plateb. Při opravě nebo vložení nového dokladu pro platby se tento rozpis automaticky vygeneruje nebo upraví podle údajů uvedených v předpisu. V bloku je možné měnit všechny položky kromě položky Vyrovnaná částka. Pro položky Do EIS, Vyrovnáno, Stornováno, Nepárovat platí následující pravidla:

Závazky:

Položku Do EIS můžeme u jednotlivých záznamů v bloku Rozpis Předpisu plateb měnit z hodnoty A (t.zn. odesláno do ekon. systému) na hodnotu Z (t.zn. znovu odeslat). V tom případě je možné změnit u daného záznamu Datum splatnosti i částku.

Pohledávky:

U pohledávek je možné použít položku Do EIS pro změnu částky jen u některých plateb a to takto: Pokud chcete u pohledávky mít v rozpisu jednotlivých plateb různé částky, potom u záznamů plateb v bloku Rozpis předpisů plateb, které nechcete změnit nastavte položku Do EIS z N na A. Jestliže v bloku Přiřazené Předpisy plateb pak změnite částku, opraví se po uložení u všech částek v bloku Rozpis Předpisu plateb, které nemají nastaveno Do EIS na A a u kterých castka_vyrovnano = 0.

Jinak je možné položky Datum splatnosti a Částka změnit u pohledávek i závazků jen v případě, že Do EIS = N. Ve formuláři jsou v tomto případě tyto položky barevně odlišeny.

Pokud se platba uskuteční jiným způsobem než spárováním, je možné zaškrtnout položku Vyrovnáno. Platba se pak zobrazuje jako vyrovnaná. Zaškrtnutím položky Stornováno se záznam o platbě nevymaže, ale pouze stornuje. Zaškrtnutím položky Nepárovat automaticky zamezíme automatickému párování konkrétního záznamu.

V tomto bloku je možné také nastavovat položku vzdava_se_prava_na_odvolani, ovšem jen v případě, že je u daného předpisu nastavena položka smi_se_vzdat_prava_na_odvolani = A. Při změně položky vzdava_se_prava_na_odvolani na 'A' se datum splatnosti automaticky nastavuje na zítřejší datum. Pokud se tato položka změní na 'N', je třeba ručně změnit datum splatnosti.

Další blok Přiřazené platby k rozpisu ukazuje spárované platby.

Jednotlivé záznamy v blocích Přiřazené předpisy plateb, Rozpis Předpisu plateb a Platby přiřazené k rozpisu jsou rozlišeny barevně podle stavu vyrovnání plateb dokladu:

 • oranžová - částečně splaceno

 • červená - nevyrovnané platby po době splatnosti

 • zelená - vyrovnané platby

 • modrá - přeplaceno

 • hnědá - platby, u kterých není zadáno číslo účtu ( vyplacené v hotovosti pokladnou)

 • tmavě šedá - doklad, u kterého byla zrušena platba (pokud se snažíme doklad smazat, zbarví se šedě)

Jestliže je třeba z nějakého důvodu doklad smazat je třeba nejprve odpárovat platbu, změnit položku Odeslano_do_eis na hodnotu Z, takto opravený záznam platby uložit a pak teprve doklad smazat.

Pokud je v bloku Rozpis Předpisu plateb více záznamů, je aktuální záznam podbarven o něco tmavší barvou než ostatní

V blocích Platby přiřazené k rozpisu a Ostatní nepřiřazené platby se po doubleclicku na položku Doklad zobrazí na nové stránce všechny související doklady s daným číslem - pokud existují. Je tak možné dohledat studenty nebo uchazeče, kterým byl doklad s tímto číslem přiřazen. Spárované platby jsou na této obrazovce v bloku Rozpis předpisu plateb barevně odlišeny.

Fungují dva režimy párování:

Automatické párování

Provádí se přes dvojici variabilní a specifický symbol. Pouze při shodě těchto dvou položek dojde k automatickému spárování. Toto provádí systém jednou denně. Postupně jsou vyrovnávány platby od nejstarších k nejnovějším. Dojde-li k přeplatku, je přeplacená částka spárována s nejmladší platbou (pouze u ní tedy může být vyrovnaná částka vyšší než požadovaná). Uživatel má možnost přepsat (snížit) částku až do výše požadované částky a zbytek ručně spárovat s jinou platbou. Dojde-li z nějakého důvodu k opačnému případu, jsou naopak tyto "vratky" spárovany s nejstarší platbou (pouze u ní může být vyrovnaná částka záporná).

Do automatického párování nejsou zahrnuty platby, které jsou ručně nastavené jako vyrovnané nebo stornované nebo mají nastavený příznak zákazu párování.

Při nastavení parametru PLATBY_PAROVAT_POKLADNU na N nebude systém při automatickém párování párovat záznamy plateb, které nemají zadaný bankovní účet nebo které mají nastavenou formu úhrady Hotově. Používá se v případech, kdy EIS neposkytuje IS/STAG data o platbách v pokladně. Pokud tedy např. u stipendia bude deset plateb, u prvních tří nebude nastaven účet a potom ho student přidá, začne se párovat až čtvrtá platba. Předchozí tři platby se budou ve formulářích zobrazovat hnědě.

Ruční párování

V poslednim bloku Ostatní nepřiřazené platby je možné vylistovat všechny platby, které se nepodařilo spárovat. Zobrazují se pouze platby, kde zbývá nějaká částka k párování. V případě použití SALDA se navíc nezobrazují platby, které mají nastavený příznak Identifikováno v EIS na A. Ruční párování lze provést kliknutím na šipky v pravé spodní části, v tomto případě lze párovat libovolně bez ohledu na variabilní a specifický symbol.

Možnost uložení předpisu přiložením karty

Student může přiložením idenfifikační karty provést potvrzení souhlasu s předpisem platby, po přiložení karty se záznam uloží a do poznámky pro studenta se uloží text Založeno identifikační kartou s číslem čipu … Toto se provede pouze v případě, že přiložená karta je shodná s kartou evidovanou u dané osoby v IS/STAG.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Speciální studijní referentka

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka