Obecné ovládání tiskových sestav

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Úvodní informace

V celém systému se používají tiskové sestavy se třemi typy výstupu:

 • Grafickým: Při správně nastavené tiskárně ve Windows lze grafické sestavy tisknout prakticky na libovolné tiskárně s tím, že výsledný vzhled sestavy je stejný. Není nutné se nijak starat o správný tisk českých znaků. Všechny grafické sestavy mají prefix g_ popř. gr_ .

 • Znakovým (do souboru): Jedná se zejména o rozsáhlé, zpravidla jednorázově používané sestavy. Výstup je směrován do souboru a výsledky je možné prohlížet libovolným editorem. Výsledný textový soubor je v kódu 1250 (Windows), a je tedy nutné ho případně pro správný tisk českých znaků překódovat (např. programem declat.exe). Znakové sestavy mají prefix z_ popř. zn_.

 • Grafickým nebo znakovým: Jedná se zejména o strukturou jednodušší sestavy. Nastavením parametru Destype si vybíráme, zda půjde o grafický (nastavit Preview) nebo znakový (nastavit File) výstup. Výsledný textový soubor je v kódu 1250 (Windows). Tyto sestavy mají prefix gz_.

Spuštění sestavy a nastavení parametrů

Úvodem je bohužel nutné říci, že prozatím je komunikačním jazykem při spouštění a ovládání sestav angličtina. Sestavy se spouští buď přímo z aplikačního menu, nebo z jednotlivých formulářů. Po spuštění sestavy se po chvíli objeví okno, ve kterém je možné zadat parametry sestavy.

Zvláštní postavení mají 2 parametry:

 • Destype: tento parametr určuje směr výstupu, z několika nabízených možností jsou prakticky použitelné tři:

  • Preview: je nastaven přednostně u všech grafických sestav, provede se zobrazení výsledků na obrazovce a poté lze pomocí volby Print provést tisk na připojenou tiskárnu

  • Printer: po přenastavení na tuto možnost se sestava vytiskne na připojené tiskárně bez předchozího zobrazení na obrazovce

  • File: je nastaven přednostně u všech znakových sestav, výsledky jsou směrovány do souboru; lze přenastavit i pro graf. sestavy (potom vzniká binární soubor pro tisk na specifikované tiskárně)

 • Desname:  používá se zejména při volbě Destype=File, kdy se zapisuje jméno (a případně cílový adresář) výstupního souboru, např. C:\VYSTUPY\sylaby.tex. Cílový adresář je v sestavách přednastaven do TEMP adresáře (nastaveného v proměnné prostředí TEMP). Proměnnou prostředí TEMP lze přenastavit v Ovládací panely+Systém+Změnit nastavení+Upřesnit+Proměnné prostředi. Neuvede-li se cílový adresář, uloží se soubor do pracovního adresáře spouštěné aplikace. Použití parametrů shrnuje následující tabulka.

DestypePreviewPrinterFile
Desnamenevyplňuje seautomaticky se vybere aktuální tiskárna Windows(cesta) + jméno souboru např. C:\VYSTUPY\sylaby.txt

Tabulka 5. Nastavení parametrů pro tisk

Kromě těchto 2 nejdůležitějších parametrů lze ve většině sestav zadat uživatelské parametry (např. chceme vypsat sylabus konkrétního předmětu, studenty přihlášené na předmětu apod.). Při zadávání parametrů lze použít symboly procento(%) a podtržítko (_), které mají tento význam:

Znak % nahrazuje libovolný řetězec, jinak řečeno výběr všech hodnot bez omezení znak _ nahrazuje 1 libovolný znak.

1. Zadání parametru Os. číslo=A96% znamená, že se vybírají studenti s os. číslem začínajícím A96 a dále libovolně

2. Zadání parametru Typ=% znamená, že se vybírají studenti všech typů studia

3. Zadání parametru Předmět=DB_ znamená, že se vybírají předměty dlouhé 3 znaky začínající DB (např. DB1, DB2, ale nikoliv DBM1)

Po zadání všech parametrů spustíme sestavu pomocí volby Run Report. Po chvíli se objeví výsledek buď na obrazovce nebo se začne ukládat do souboru a na obrazovce se vypisuje informace o ukládání jednotlivých stran sestavy do souboru.

Před spouštěním sestav je nutné mít nastavenou správně aktuální tiskárnu Windows. Správný postup je ten, že před spuštěním aplikace si ve Správci tisku nastavíte jako předvolenou tiskárnu tu, kterou chcete použít. Před kliknutím na Run Report se lze o správně nastavené tiskárně přesvědčit pomocí volby z menu File->Print setup

Převod sestav do formátu PDF

Stáhněte si z adresy http://en.pdfforge.org program PDFCreator (je zdarma) a nainstalujte ho. Po instalaci Vám v seznamu tiskáren přibyde volba PDFCreator.

Spusťte grafickou sestavu, zadejte parametry a nechte sestavu vygenerovat.

Po vygenerování sestavy zvolte v menu volbu Soubor->Tisk a vyberte jako tiskárnu PDFCreator. Po kliknutí na volbu Save v okně PDFCreatoru zvolíte ještě název a umístění výsledného PDF souboru.

Varování

Výše uvedený postup nahrazuje nefunkční řešení nabízené v menu výsledného reportu Soubor->Generovat do souboru->PDF - nepoužívejte jej.

Sestava nefunguje podle našich představ - co je příčinou ?

 1. Sestava se vůbec nespustila: Pokud po výběru sestavy z menu obrazovka pouze přeblikne a nic se neděje, příslušná sestava zřejmě chybí ve Vaší instalaci aplikace. Zamailujte chybu na adresu .

 2. Chyba v sestavě: Před spuštěním libovolné sestavy se spouští tzv. Report Server jako aplikace Windows. Jde o aplikaci, která mimo jiné zaznamenává informace o provádění sestav. Přepněte se do Report Serveru a pomocí volby File->Show Log si přečtěte a poznamenejte chybu, která během provádění sestavy nastala. Zamailujte chybu na adresu .

 3. Časově náročné tiskové sestavy: U některých sestav (zejména rozsáhlých hromadných tisků) se před vlastním spuštěním sestavy provádí pomocné výpočty, které mohou trvat i několik desítek minut. Po kliknutí na tlačítko Run Report je sestava po tuto dobu zdánlivě v nečinnosti a nezbývá než počkat na její dokončení.