Možnosti a vlastnosti

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Většina zde popisovaných možností a vlastností platí pro jakýkoliv report, tj. jsou to všeobecné možnosti nového reportovacího nástroje. Na této stránce je hlavní souhrn funkcí a možností nástroje.

Od září 2021 obsahuje modul několik významných novinek:

 • Výstup do spisové služby .  Stejně jako ve formulářích Hromadná korespondence (HK0010), Hromadná korespondence pro přijímací řízení (HK0020)Hromadná korespondence pro e-přihlášky (HK0030) je nyní v modulu pro reporty zaintegrována možnost propojení se spisovkou službou. Tj. jednak možnost vkládání metadat písemností do spisu studenta/uchazeče a přidělení např. čísla jednacího přímo na PDF dokument (případně čárového kódu s PID dokumentu), ale i následný přenost hotového PDF do spisové služby. Více zde...

 • Integrace s externím modulem pro elektronické podepisování .  Aplikaci lze propojit s modulem QSign od firmy Marbes a odesílat do něj hotové PDF dokumenty k elektronickému podpisu osobou či k elektronickému pečetění systémem. Hotové (podepsané/pečetěné) dokumenty lze pak stáhnout z externí aplikace ručně či lze využít možnost, že je IS/STAG následně uloží např. do spisové služby. Více zde...

 • Možnost náhledu na PDF dokument a jeho odsouhlasení přímo ve webové stránce .  Především v případech, kdy se dokument odesílá k el. podpisu, pečetění či do spisovky, ale volitelně i kdykoliv jindy, lze po modulu požadovat nejprve potvrzení uživatelem, kterému je dokument dodán k nahlédnutí přímo ve webové stránce prohlížeče (tj. žádné "stáhnout, zobrazit v Adobe Readeru, pak zpět…"). Více zde...

 • Možnost konfigurace jednotlivých reportů/výstupů pro různé uživatelské role .  Administrátoři mohou u konkrétních reportů určit, že některá uživatelská role (například STudenti) může u daného reportu použít jen podmnožinu parametrů - mohou prostě část parametrů za studenty přednastavit napevno a určit, že jen některé z nich může student měnit sám. Využití třeba u potvrzení o studiu, ale do budoucna kdekoliv. Více zde...

 • Report s PDF přílohami .  (popdora je již cca od léta 2020) Nástroj obecně umožňuje, aby konkrétní datový výstup mohl obsahovat i "PDF přílohy". Nástroj pak umí mezi jednotlivé stránky s reportem ve výsledném PDF vložit tyto přílohy získané například z databáze. Konkrétní použití je například u tisku přihlášek ke studiu. Více zde...

Další vlastnosti a možnosti reportovacího nástroje jsou:

 • Webová aplikace: .  Bude však maximálně integrována i se staršími moduly IS/STAG, tj. především s Windows klientem.

 • U každého výstupu lze získat nejen vizuální report, ale i samotná data: .  Víme, že výrobcem informačního systému dodané reporty nikdy nebudou vyhovovat většině zákazníků. Zároveň víme, že je extrámně užitečné mít možnost získat data, která slouží jako podklady pro report, v jejich surové podobě. Data lze získat primárně ve formátech XML a JSON, průběžně ale budeme rozvíjet i další formáty (např. CSV, XLS, XLSX a další). Více zde...

 • Report lze nechat vytvořit i z dat, která uživatel nejprve ručně upraví: .  Tvorba vizuální podoby jakékoliv informace je vždy subjektivní záležitost. Ne každému se bude líbit způsob, jakým sázecí program vysází tabulky, odstavce a další prvky reportu (např. TeX se snaží text vysázet co nejlépe dle jím používaných pravidel. Nemusí to však odpovídat vždy subjektivnímu cítění uživatele). Nástroj tak umožňuje, aby v nutných případech uživatel zasáhl do procesu tvorby reportu a poupravil data - bude tak mít možnost ovlivnit výslednou podobu reportu. Více zde...

 • Data mohou být publikována ve formě webových služeb: .  Je možno veškeré datové výstupy publikovat ve formě webových služeb - tj. výstupy dostupné přes uživatelské rozhraní budou ve zcela stejné podobě a formátu dostupné i ve formě webové služby publikované v modulu webových služeb nad IS/STAG. Více zde...

 • Tvorba reportů na pozadí: .  Některé reporty či datové výstupy trvají významně delší dobu, než je uživatel obvykle ochoten čekat. Proto je celý modul koncipován tak, že report je tvořen serverem a uživatel vidí, jak tvorba reportu probíhá. Může například tedy zadat více úloh (reportů) ke zpracování a počkat, až budou hotové všechny. Více zde...

 • Vizuální výstupy primárně do PDF .  Narozdíl od původních reportů, které měly několik různých typů výstupů, nové reporty vytvářejí vždy PDF soubory. Více zde...

 • Hromadné operace s PDF .  Vzhledem k tomu, že uživatel vidí všechny své úlohy, které od chvíle přihlášení zadal, může s nimi provádět některé hromadné operace. Nejužitečnější z nich je operace spojení několika PDF do jednoho. Více zde...

 • Možnosti volby cílového rozložení na stránky .  Nástroj podporuje možnost zvolit si cílové rozložení na stránky již ve fázi tvorby reportů. Lze tedy rovnou zvolit možnost např. rozložení na A3 a poskládání ve formě brožury a tak podobně. Narozdíl od původních reportů, tato možnost je obecná a bude fungovat u všech nových reportů. Více zde...

 • Funkce scale (změna velikosti) u podporovaných reportů .  Dříve bylo u některých reportů (např. u diploma supplement) požadováno, aby se výstup pokud možno/za každou cenu vešel na 4 stránky A4. Nový nástroj obsahuje algoritmus, který umí obecně tento požadavek plnit. Tato funkce však musí být podporována daným reportem, není tedy k dispozici obecně u všech. Více zde...