Jmenný seznam uchazečů (G_PR_DET)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Jmenný seznam uchazečů

Ovládání

Sestava tiskne pro nastavené výběrové parametry jmenný seznam uchazečů včetně jejich adres, rod. čísla, univerzitního čísla a poznámky. Pod čarou lze nastavit, jak chceme uchazeče třídit (podle abecedy, podle univerzitního čísla, podle oborového čísla).

Údaje jsou seskupeny podle těchto polí: fakulta, studijní program, obor/kombinace, místo, typ, forma.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program (Kód, Typ, Forma), Studijní Obor, Kombinace, Místo a další omezující parametry. Lze omezit i  Výběr uchazečů na všechny, přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté.

Pomocí paramerů Jméno od (>=):Jméno do (<): lze blíže specifikovat výběr lidí. Je možno zadat řetězec VELKÝCH písmen např od: MU do: NOV.

Chcete-li vyhledat jedno příjmení zadejte do obou parametrů stejný řetězec. Například Jméno od (>=):NOVÁK Jméno do (<): NOVÁK. Sestava vybere všechny Nováky. Zadáte-li Od: NOVAK Do: NOVAL sestava vybere jak NOVÁK, tak NOVAK dlouhá a krátká písmena nejsou rozlišována.

Sestava hledá od "Jména od" včetně, ale do "Jména do" mimo tento řetězec.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Přijímací řízení

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty