Kontrola dat pro DS II (G_DS_KON)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Kontrola údajů tisknutelných na Diploma Supplement

Ovládání

Parametry sestavy jsou shodné s parametry sestavy pro Diploma Supplement G_DS_TEX.

Sestava vybere záznamy studentů odpovídající zadaným parametrům sestavy a na nich provede následující kontroly:

 • Kontrola, zda má absolvent uvedeno číslo diplomu.

 • Kontrola, zda je uvedeno ukončení, zda student absolvoval nebo absolvoval s vyznamenáním.

 • Kontrola, zda je uveden anglický název diplomové práce.

 • Kontrola, zda u pracoviště je uveden vedoucí, kterého je potřeba jako podpisu děkana / rektora.

 • Kontrola, zda u osoby je uvedeno místo (obec) narození.

 • Kontrola, zda u státu narození je uveden anglický název.

 • Kontrola, zda je vyplněn anglický název studijního programu.

 • Kontrola, zda jsou vyplněny cíle studijního programu v anglickém jazyce. Pro studenty na kombinaci musí být vyplněny cíle studijního programu. Pro ostatní studenty musí být vyplněna buď anotace studijního oboru nebo cíle studijního programu.

 • Kontrola, zda je vyplněn profil studijního programu zároveň v anglickém jazyce i v českém jazyce. Pokud profil studijního programu není vyplněn ani v jednom jazyce je to v pořádku. Chyba je když je vyplněn profil v jednom jazyce a není vyplněn v druhém.

 • Kontrola, zda je vyplněn anglický název studijního oboru.

 • Kontrola, zda je vyplněn profil studijního oboru zároveň v anglickém jazyce i v českém jazyce. Pokud profil studijního oboru není vyplněn ani v jednom jazyce je to v pořádku. Chyba je když je vyplněn profil v jednom jazyce a není vyplněn v druhém.

 • Kontrola, zda je vyplněn dlouhý anglický název předmětu u státnicového předmětu.

 • Kontrola, zda u státnicového předmětu studenta je uvedeno hodnocení.

 • Kontrola, zda je vyplněn buď krátký nebo dlouhý anglický název předmětu u nestátnicového předmětu.

 • Kontrola, zda u jednorázového předmětu studenta jsou uvedeny kredity nebo hodnocení získané na původní škole.

 • Kontrola, zda u státnicového jednorázového předmětu studenta je uvedeno hodnocení.

 • Kontrola, zda je vyplněn český název specializace u studijního plánu, který je specializací. Kontrolují se ty specializace, kde je u studijního oboru nastaveno tisk specializace = ANO a u studijního plánu je nastaveno specializace = ANO.

 • Kontrola, zda je vyplněn anglický název specializace u studijního plánu, který je specializací. Kontrolují se ty specializace, kde je u studijního oboru nastaveno tisk specializace = ANO a u studijního plánu je nastaveno specializace = ANO.

 • Kontrola, zda je vyplněn anglický název studijního oboru použitý jako certifikát.

Ve výpisu je vždy uvedeno:

 • Cesta = v jakém formuláři, jaká uživatelská role má vyfiltrovat jaký záznam na první obrazovce formuláře.

 • Objekt = jaký konkrétní záznam se má opravit.

 • Chyba = popis chyby.

Tuto sestavu budou asi nejčastěji používat studijní referentky. Některé údaje, ve kterých mohou být chyby ony ale opravit nemohou, nemají k nim přístup. To rozpoznají podle uvedené uživatelské role v sloupci "Cesta". Tyto chyby předají k opravě příslušné zodpovědné osobě na své fakultě. Protože tisk Diploma Supplement stejně jako tisk Vysvědčení a Diplomů je otázka několika málo dnů, doporučujeme si tuto kontrolní sestavu vytisknout včas (několik týdnů před tiskem na ostro) a případné chyby předat k řešení příslušným uživatelům.

Pokud zjistíte potřebu rozšíření kontrol nebo parametrů sestavy, tuto potřebu sdělte administrátorovi aplikace.

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka