Ovládání aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace je k dispozici v v portálovém rozhraní na stránce IS/STAG - Reporty. Přístup mají všichni uživatelé s platnou rolí v IS/STAG, "od učitelů výše". Každý jednotlivý report má však svoje vlastní omezení a proto zdaleka ne všechny reporty jsou dostupné všem uživatelům.

Typický postup práce se obvykle skládá ze tří postupných kroků, jak je rozepsáno v dalších kapitolách: výběr reportu, zadání parametrů, stažení výsledku či další práce s ním.