Přidělení kruhu a skupiny studentům (ES0100)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Hromadné přidělení kruhu a skupiny studentům

Ovládání

Ve formuláři je možno přidělit studentům jednotlivých studijních programů - specializací - kombinací kruh a skupinu jednotlivě i hromadně. V horním bloku Specializace je možné vybrat kombinaci studijního programu, specializace, případně kombinace, v dolním bloku Studenti v roce se zobrazí příslušní studenti.

Pokud není v dolním bloku omezen dotaz konkrétním rokem, vybírají se studenti k aktuálnímu studijnímu roce.

Položka Stav umožňuje zobrazit pouze studenty, kteří již nestudují (Stav = N) a smazat jim číslo kroužku nebo skupiny. Stačí tyto vybrané studenty označit, nechat políčka vedle tlačítka Zapsat nevyplněná a toto tlačítko stisknout.

Studenty v dolním bloku je možné řadit dle osobního čísla nebo dle příjmení a jména. Označení studentů pro zápis kruhu a skupiny je možné i na základě abecedního omezení příjmení (viz. pole Příjmení Od .. Do). Bez omezení jsou označeni všichni vybraní studenti.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka