Moje údaje — Schéma stránky

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu stránka slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Stránka Moje údaje na záložce Moje studium obsahuje portlety, prostřednictvím kterých student může změnit své evidované osobní údaje, sledovat stav svých závazků a pohledávek vůči škole, seznam svých minulých i současných studií na školách v ČR a sledovat stav žádosti o sociální a ubytovací stipendia.

Rozložení portletů na stránce Moje údaje

Obrázek 73. Rozložení portletů na stránce Moje údaje. 

Videonávod: Stipendium a osobní údaje Verze a vzhled prezentované aplikace se může lišit od aktuální verze aplikace na vaší škole. Videonávod je uveřejněn se souhlasem autora.