Kopírování rozvrhových akcí (RA0080)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží ke kopírování rozvrhových akcí pro následující akademický rok.

Ovládání

V horní části formuláře je tabulka, kde lze vybírat rozvrhové akce pro hromadné zkopírování podle těchto kritérií:

  1. všechny akce patřící jednomu rozvrháři (záložka Rozvrhové akce jednoho rozvrháře.)

  2. všechny akce rozvrhované pro zvolenou fakultu (záložka Rozvrhové akce fakulty)

  3. akce všech předmětů, které zvolená fakulta vyučuje na své i na jiných fakultách (záložka Rozvrhové akce předmětů fakulty)

  4. všechny akce jednoho akademického roku (záložka Všechny rozvrhové akce)

V bloku Rozvrhové akce je možné ze zobrazených akcí zaškrtnout pouze ty jednotlivé záznamy, které chceme samostatně zkopírovat nebo tlačítkem Označit nezkopírované automaticky označit všechny nezkopírované akce. Pokud již k rozvrhové akci pro nový akademický rok existuje kopie, je u této akce zaškrtnuto políčko Exist. kopie a akci nelze označit pro kopírování.

Výběr zobrazených akcí je možné ovlivnit samozřejmě v bloku stejně jako u jiných formulářů v režimu Enter-query nastavením jednotlivých položek (např. katedry, předmětu, místnosti, semestru aj.) a pak také přepínačem Zobrazit v dolní části obrazovky. Můžeme si vybrat, jestli chceme zobrazit akce všechny (odpovidající ostatním kriteriím výběru) nebo jen nezkopírované nebo jen zkopírované. Přepínačem Chyby při kopírování souhrně zobrazíme akce, které se z nějakého důvodu nezkopírovaly.

Po stisknutí tlačítka Kopíruj označené akce se akce zkopírují. Pokud některou akci nelze zkopírovat, v položce Chyba při kopírování se vypíše důvod selhání kopírovací funkce. Položky Počet akcí, Zkopírovat, Pro akad. rok, jsou pouze informativní, nelze do nich zapisovat.

Před kopírováním je možné určit, zda chceme zkopírovat zakázané akce příslušné k jednotlivým rozvrhovým akcím, vyučující jednotlivých akcí, sgrupování akcí nebo kroužky přiřazené k akci. Defaultně se tyto údaje kopírují.

Je také možné zvolit, zda chceme u rozvrhových akcí vymazat místnosti v případě, že v čase nastaveném u rozvrhové akce uvedená místnost již nebude v provozu.

Pravidla kopírování rozvrhových akcí

Standardní rozvrhové akce se do nového roku překopírují tak, aby odpovídaly rozsahu standardního rozvrhu v novém roce. Je-li tedy ve stávajícím roce rozsah týdnů standardního rozvrhu pro ZS např. 35-51 a v novém roce 36-52, překopírují se všechny akce s položkou Týden=K do nového roku s rozsahem 36-52, akce pro liché a sudé týdny v rámci tohoto intervalu do sudých a lichých týdnu.

Všechny zbylé akce s Týden=J se překopírují se stejným posunem vůči standardnímu rozvrhu. Pokud se tedy akce konala v týdnu 34-34, bude do nového roku překopírováno pro týdny 35-35. Pokud se akce konala v týdnech 36-52, bude do nového roku překopírována pro týdny 37-53. Při kopírování se tedy ponechává původní délka akce v týdnech a provádí se posun začátku akce vzhledem k prvnímu týdnu semestru. Stejný princip platí i pro s akce s Týden=S nebo L, které nemají týdenní rozsah standardního rozvrhu.

Kopírování rozvrhové akce do následníka předmětu

Pokud neexistuje varianta předmětu pro cílový rok, zjišťuje se, zda předmět není nahrazen jiným předmětem. Pokud ano a pokud pro následníka předmětu existuje varianta předmětu pro cílový rok, jsou rozvrhové akce automaticky nakopírovány tak, že je původní předmět u rozvrhových akcí přepsán na nahrazující předmět. Po nakopírování se tedy musí při vyhledávání pro další rok logicky zadat údaje nahrazujícího předmětu.

Poznámky

Před kopírováním rozvrhových akcí je nutné mít vygenerovaný kalendář pro příslušný akademický rok, popř. nastavené parametry ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN, ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX, ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN, ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX.

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Univerzitní rozvrhář