Studentské žádosti — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 429. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží studentům k elektronickému podávání různých typů žádostí — od obecných po například žádosti o přezkoumání nároku na stipendium. Student zde žádost vyplní, elektronicky podá a poté může sledovat průběh jejího schvalování jednotlivými orgány školy (katedra, děkanát, rektorát).

Každý typ žádosti má nadefinováno, jaké orgány školy se k ní mohou vyjádřit a kdo může o výsledku žádosti rozhodnout. Příslušné uživatelské role (katedra, studijní referentka, speciální studijní referentka, tajemník, děkan, prorektor, administrátor) pak mají možnost prostřednictvím této aplikace zapisovat nebo nahlížet na svá vyjádření k žádosti a zadávat nebo prohlížet rozhodnutí.

Nápověda k této aplikaci pro studenty je k dispozici pod záložkou Moje Studium.