Grafické přehledy — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet určený pro jednoduché získávání statistik z IS/STAG a vytváření grafů z těchto statistik. Vzhledem k tomu, že na data, která IS/STAG obsahuje, je možno se dívat z mnoha různých pohledů, umožňuje aplikace poskládat si požadovaný pohled jako stavebnici. Uživatel si může zvolit, jakým způsobem se chce na data dívat. Data se prezentují ve formě tabulky a několika grafů a uživatel si může snadno zvolit právě to, zda danou informaci chce mít v grafu na ose vodorovné, svislé, či zda chce zobrazená data omezit nějakými podmínkami.

Aktuálně jsou k dispozici výstupní sestavy: Počet studentů, Počet nepřevedených přihlášek, Počet převedených přihlášek, Počet odpovědí ankety, Počet respondentů anketyPrůměrná odpověď; výstupní sestava v podstatě určuje typ údajů, které budou na výsledném grafu použity na ose Y. Pro každý z těchto výstupů je dále definovaná sada objektů, které je možné použít na ose X výstupního grafu anebo jako omezující podmínky.

Nabídka výstupních sestav (objekt na ose Y) se bude dále rozšiřovat dle zájmu a odezvy uživatelů. Pokud máte námět na rozšíření ať už sestav či objektů použitelných v grafu, pošlete nám jej na e-mail .

Nastavení výstupní sestavy

Obrázek 408. Nastavení výstupní sestavy. 

Výsledný graf

Obrázek 409. Výsledný graf.