Modulární studium

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Některé fakulty přecházejí na tzv. modulární tvorbu studijních plánů. To ve zkratce znamená, že některé povinně volitelné bloky předmětů ve studijním plánu již nejsou pro studenta povinné.

V předzápisu se studentovi mimo bloků předmětů mohou zobrazit i segmenty studijních plánů, které jsou nadřazené blokům (jeden segment může obsahovat více bloků). U segmentu může být uvedeno, že student má z povinně volitelných bloků segmentu splnit určitý minimální počet kreditů. Také může být uvedeno, že student si z povinně volitelných bloků segmentu může vybrat jen jejich určitý počet (např. absolvovat jen dva z pěti povinně volitelných bloků segmentu). Fakulta také může zadat, že student musí splnit jen některé segmenty studijních plánů. Studentovi se potom zobrazí nabídka modulů (neboli "skupin segmentů"), ze které si musí vybrat jednu. Segmenty, které nejsou zařazeny do žádného modulu, jsou potom pro studenta povinné.

Pro splnění povinných modulů studijního plánu (oboru) je nutné:

  • Absolvovat všechny předměty povinných bloků povinných modulů.

  • Absolvovat určený počet povinně-volitelných bloků.

  • Absolvovat minimální počet kreditů z povinně-volitelných bloků.

  • Absolvovat minimální počet kreditů nebo minimální počet předmětů z každého povinného povinně-volitelného bloku.

  • Absolvovat minimální počet kreditů nebo minimální počet předmětů z každého vybraného povinně-volitelného bloku.

Pro splnění nepovinných modulů je nutné absolvovat jednu z připouštěných kombinací nepovinných modulů kombinačního pravidla. Pro splnění vybraných nepovinných modulů je nutné:

  • V rámci vybraného modulu absolvovat všechny předměty povinných bloků.

  • V rámci vybraného modulu absolvovat určený počet povinně-volitelných bloků.

  • V rámci vybraného modulu absolvovat minimální počet kreditů z povinně-volitelných bloků.

  • V rámci vybraného modulu absolvovat minimální počet kreditů nebo minimální počet předmětů z každého povinného bloku.

  • V rámci vybraného modulu absolvovat minimální počet kreditů nebo minimální počet předmětů z každého vybraného bloku.

V portletu Zapsané předměty v záložce Plnění studijních bloků klikněte na název bloku, ze kterého si chcete zapsat předmět. V případě modulárního typu studia se vám může pod vybraným oborem objevit skupina modulů (tabulek) a mezi nimi kombinační pravidlo pro plnění jednotlivých modulů. Moduly nad kombinačním pravidlem (pokud nad pravidlem nějaké jsou) jsou moduly povinné, tj. musí být splněny. Moduly pod kombinačním pravidlem (tzv. nepovinné moduly) musí být splněny v jedné z připouštěných kombinací dle daného kombinačního pravidla. Některé obory mohou mít pouze povinné moduly (modul) bez kombinačního pravidla a nepovinných modulů pod ním a některé obory mohou mít pouze nepovinné moduly pod kombinačním pravidlem (tj. neobsahují žádné povinné moduly nad kombinačním pravidlem). V části Modulární typ studia jsou vypsána přesně pravidla pro splnění jednotlivých typů modulů.