Zapisovatel státnic — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 400. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží k vložení hodnocení studenta u státní závěrečné zkoušky. Vkládat lze hodnocení obhajoby kvalifikační práce, hodnocení jednotlivých státnicových předmětů a dále celkovou klasifikaci statní závěrečné zkoušky. Aplikace je určena pro role VYUCUJICI, KATEDRA, ZAPISOVATEL STÁTNIC, TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA.

Aplikace je určena pro role VYUCUJICI, KATEDRA, ZAPISOVATEL STÁTNIC, TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA. Role KATEDRA a ZAPISOVATEL STÁTNIC je vždy spjata s konkrétním pracovištěm typu katedra. Role TAJEMNÍK FAKULTY a STUDIJNÍ REFERENTKA je vždy spjata s konkrétním pracovištěm typu fakulta.