Administrace evaluace — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace se skládá pouze z jednoho portletu. Tento portlet/aplikace je určen administrátorům modulu hodnocení kvality výuky. V jeho vnitřní logice se zpřístupní buď funkce administrátora, nebo funkce pro garanty předmětů (tj. možnost vypsat vlastní anketu pro svůj předmět).

Portlet se u portálů, kde máme (ZČU/CIV) vliv na strukturu portálu, nachází v záložce Administrace / Kvalita výuky.

Možnost používat tento portlet (resp. tedy určit administrátora evaluace) lze nastavením skrze tlustého klienta (UIS) a fromulář SY0010 (System/Správa uživatelů) - zde lze vytvořit databázové konto s rolí 'Administrátor evaluace' a toto konto přiřadit konkrétní osobě, která tím pak získá právo portlet pro administraci evaluace používat (stane se tedy administrátorem evaluace). Dále lze případně určit administrátora evaluace i původním/starým způspbem a to v konfiguračním souboru portálu stag-config.properties řádkem/vlastností eva.admins = jmeno, jmeno1, … kde jmeno, jmeno1 jsou loginy administrátorů, kterými se přihlašují do portálu. Tento původní způsob již však nedoporučujeme - zde je uveden již jen pro úplnost.

Administrátorský režim portletu nebo režim portletu pro garanty se určí v editačním režimu portletu.

Rozložení portletů aplikace Administrace evaluace na portálové stránce

Obrázek 565. Rozložení portletů aplikace Administrace evaluace na portálové stránce. 

  • Portlet Evaluace — Admin portlet: slouží administrátorům modulu hodnocení kvality výuky k vypisování anket. V editačním režimu tohoto portletu je pro administrátorský režim nutné zvolit volbu Administrátorský režim.