Objednání automatických zpráv z IS/STAG — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace Automatické zprávy slouží všem uživatelům, kteří chtějí v pravidelných intervalech dostávat zprávy na základě údajů zadaných v IS/STAG. Na stránce Automatické zprávy si uživatelé mohou objednat určitý typ zprávy, který jim pak bude ve zvolených intervalech automaticky zasílán. Systém pak tyto objednávky pravidelně prochází a vyhodnocuje, přičemž součástí objednávky je i určení periodicity zasílání. Pokud se má zpráva odeslat, systém zpracuje všechny parametry dané objednávky a pokud na základě těchto parametrů vybere nějaké údaje z IS/STAG, pošle zprávu.

Rozložení portletů na stránce Automatické zprávy

Obrázek 160. Rozložení portletů na stránce Automatické zprávy. 

Vzory pro zasílané zprávy, tzv. definice a jejich dostupnost k objednání jsou závislé na zvolené STAG roli přihlášeného uživatele — z počátku bude nabídka těchto definic malá a pouze pro úzkou skupinu uživatelů (správci, studijní referentky). Definice vytvářejí správci aplikace, jejich nabídka bude postupem času rozšiřována i na základě podnětů od uživatelů; požadavky na vytvoření nových definic lze adresovat právě správcům IS/STAG nebo portálu.

Základní obrazovka

Obrázek 161. Základní obrazovka. 

Varování

Aplikace neslouží k aktivnímu posílání zpráv jako Hromadný e-mail.