Typ žádosti (SY0270)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží administrátorům k zadávání různých typů žádostí.

Ovládání

Pomocí formuláře je možné nadefinovat různé typy žádostí, způsoby jejich zpracování, možnosti zadávání příloh, možnosti tisku. Žádosti se dají rozdělit do dvou skupin:

  • U - Skupina typů žádostí pro uznávání předmětů

  • O - Ostatní typy žádostí

Pokud má určitý typ žádosti platit jen pro vybrané fakulty, je třeba seznam zkratek těchto fakult zadat do položky Zkratky fakult. V položce Typy studia lze vyjmenovat (číselně) typy studií, kterých se typ žádosti týká.

Podrobnější informace k nastavování studentských žádostí lze získat v  https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_zadosti-admin.html.

Přístup

  • Administrátor