Obrázek

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet Obrázek slouží k zobrazení jednoho jediného obrázku na stránce Lze jej využit pro zadání a zobrazení ilustračního obrázku či fotografie, který/á se nějakým způsobem vztahuje k předmětu — např. logo, obrázek zajímavého objektu, grafu, schématu… K obrázku lze připojit stručný titulek v několika jazycích.

Nastavení portletu (editační režim)

Editační mód portletu

Obrázek 819. Editační mód portletu. 

Do portletu je možné vkládat obrázky v nejpoužívanějších obrazových formátech — JPEG, PNG, BMP, GIF. V případě použití formátu GIF u obrázků přesahujících maximální povolené rozměry (šířka 280 pixelů) dojde k jeho zmenšení a v případě, že se jedná o tzv. animovaný GIF i k odstranění animace! Pokud chcete na svých stránkách animaci zachovat, použijte prosím obrázek menší než maximální povolené rozměry — pak bude animace zachována.